KÖNYVTÁRÜGYÉRT-DÍJ

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2024-ben Könyvtárügyért-díjjal ismerte el Bedő Tamást, Csongrás város polgármesterét  és a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai kollektívájának több évtizedes munkáját. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk! 

 

Bedő Tamás, Csongrád város polgármestere

Bedő Tamás Csongrád város polgármestereként folyamatosan a könyvtárügy pártolója. Helyesen ismerte fel, hogy a Csemegi Károly Könyvtár milyen fontos szerepet tölt be a város kulturális életében, és ezért mindig kellő figyelmet fordított a könyvtár működtetésére.

Az eddig megrendezett 16 Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciájából 12-őt ő nyitott meg. Azonban támogatása e rendezvény tekintetében messze túlmutatott a protokolláris kereteken. Rendszeresen részt vesz a találkozókat kísérő vacsorákon, együtt örül a találkozásnak a kollégákkal, és mára már személyes jó viszonyt ápol a legtöbb rendszeresen idelátogató hazai és határon túli könyvtárossal.

A konferencia hozadékaként vált Beregszász és Csongrád testvértelepüléssé, ugyanis az egyik konferencia záró vacsoráján vetődött fel, hogy Csongrád szeretne nyitni Kárpátalja felé. Varga Éva a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke Bedő Tamással közösen hozták létre 2016-ban a testvér települési megállapodást, amely azóta is élő baráti kapcsolatokként is működik. A konferencia eredményeként számos együttműködés indult meg a helyi szervezetek és könyvtárosok közt.

Az általa hatékonyan megvalósított pályázati szemléletnek köszönhetően a könyvtár számos pályázaton tudta megújítani szolgáltatásait és infrastruktúráját, számos TIOP, EFOP program vitte előre a szolgáltatásokat. A legújabb TOP plusz beadott pályázat a könyvtár energetikai felújítására az innovatív zöld fejlesztések által teljesen új fizikai és szellemi környezetbe lesz képes helyezni az intézményt, ha megvalósul.

Polgármesterként nem csupán a könyvtárat, de a könyvtárosok szakmai tapasztalatszerzését is támogatja. A város szűkös költségvetési helyzete ellenére is megtalálta a forrásokat, amelyekkel segítette a csongrádi kollégák határon túli kiránduláson vagy szakmai konferenciákon való részvételét. Bedő Tamás mindig is hitt abban, hogy a könyvtár több mint könyvek tára; egy összekötő központ, ahol generációk találkoznak, tanulnak és szórakoznak. Munkájának köszönhetően a helyi könyvtár gazdag gyűjteménnyel büszkélkedhet. Polgármester úr mindig is szorgalmazta a kulturális programok széles körű kínálatát, amelyek elősegítik a helyi kultúra és hagyományok megőrzését.

Köszönjük Bedő Tamás polgármester elkötelezettségét és támogatását, amely lehetővé tette, hogy a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár a közösség szívévé váljon. Úgy véljük, nem csupán a helyi könyvtárért, hanem az egész Kárpát-medencei könyvtárügyért tett erőfeszítései méltán érdemessé teszik a Könyvtárügyért címre!

(A késedelmi díjat viszont sajnos nem áll módunkban továbbra sem elengedni neki!)

Sikaláné Sánta Ildikó – A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár kollektívája

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár országos, regionális és helyi feladatokat ellátó intézményként arra törekszik, hogy szolgáltatásait, az új és a történetiségükből adódó értékeket a legmodernebb technikai eszközökkel, a szakma hazai és nemzetközi trendjeit figyelembe véve, azokat beépítve kínálja a felhasználóknak.

A könyvtár vezetése és minden munkatársa elkötelezett a könyvtári minőségmenedzsment iránt. A két alkalommal elnyert Minősített Könyvtár cím (20217; 2024), valamint a Könyvtári Minőségi díj (2019) ékesen bizonyítják, hogy munkásságukkal előmozdítják a könyvtárszakma fejlődését, a tudás- és információmenedzsment innovatív eszközeinek alkalmazásával az olvasók igényeinek a leghatékonyabban szolgálják ki.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség munkájában folyamatosan, országosan is kiemelkedő minőségben vesznek részt.  A könyvtár igazgatója, mint az IKSZ elnökségének tagja, aktívan segíti a Szövetség munkáját. A könyvtár munkatársai – a tagkönyvtárak közül – legnagyobb számban (5 fő) végeznek a Szövetségben szerződéses, önkéntes munkát. Az önkéntesek segítették a Szövetség irodájának költözését, összeállították a 2023. évi Országos Könyvtári Napok országos elégedettségmérését. A könyvtár vezetése és munkatársai rendszeres szervezői, lebonyolítói, közreműködői az IKSZ éves nagy rendezvényeinek:

2016-ban az Informatikai és Könyvtári Szövetség KSZR Műhelynapok programjának adtak otthont.

2018-ban az IKSZ megyei tagozatának értekezletére került sor a GDPR bevezetéséről a könyvtárakban.

2022-ben a Szövetség támogatásával a Somogyi Könyvtárban került megrendezésre a Könyvtári minőségirányítás elméletben és gyakorlatban című, három napos országos konferencia.

2024-ben az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Somogyi Könyvtár közös szervezésében Szegeden valósult meg az országos Baba-mama szakmai nap.

Rendszeresen résztvevői és közreműködői (előadások, workshopok) az IKSZ csongrádi Kárpát-medencei könyvtárosok és szakmai szervezetek három napos konferenciájának.

Ezen túl évről évre aktív résztvevői a Könyvtármozi programnak, valamint a Somogyi Könyvtár egyike az Országos Könyvtári Napok és az Internet Fiesta programsorozat leginnovatívabb szervezőinek.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Könyvtárügyért díj adományozásával a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár magas színvonalú szakmai munkáját ismeri el, amely példaként szolgál más intézmények és munkatársaik számára.