Magunkról

Az Informatikai és Könyvtári Szövetségről

IKSZ elnöksége 2023. 05. 15.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) a könyvtárak és informatikai intézmények szakmai képviseleti, érdekegyeztető közhasznú szervezete

1990. évi megalakulása óta célja „a társadalom egésze számára az optimális könyvtári és információs szolgáltatások fenntartása, ennek érdekében a könyvtári rendszer működőképességének fejlesztése, a könyvtárakban található értékek megőrzése, a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emelése, a jogszabályok és a szakmai követelmények érvényesítése.” (Alapszabály, bevezetés)

Kapcsolatok

 • A szoros szakmai alapon történő együttműködés fenntartása a kormányzati szervekkel.
 • Kiemelt koordináció a Magyar Könyvtárosok Egyesületével.
 • Együttműködés a Nemzeti Kulturális Alappal.
 • IFLA tagként nemzetközi partnerekkel kapcsolatok ápolása.
 • Rendezvények

 • „Összefogás a könyvtárakért, Könyvtárak összefogása a társadalomért” címmel országos könyvtári napok (1995 óta, 2006-ban megújítva)
 • „Internet Fiesta” országos rendezvénysorozat (2000 óta)
 • „Kárpát-medencei könyvtárosok és szakmai szervezetek konferenciája” Csongrádon (2005 óta)
 • Alapszabály

  Az IKSZ feladatai, célkitűzései

  • Az IKSZ, mint szakmai képviseleti, érdekegyeztető szervezet, képviseli a könyvtárügyet minden országos, regionális és egyéb szakmai fórumon, amelyet a könyvtárakat érintő kérdésekben hívtak össze.
  • Szakmai állásfoglalásokat tesz közzé.
  • A nyilvánosság előtt képviseli az IKSZ tagjainak, valamint más szervezetekkel együtt a könyvtári és informatikai szakterület érdekeit.
  • Az IKSZ elsősorban tagintézményei, de az érdekkörébe tartozó területen bárki számára elérhető közhasznú szolgáltatásokat biztosít.
  • Szakmai rendezvényeket szervez.
  • Koordinálja az együttműködést a közkönyvtárak, a felsőoktatási intézmények, a tudományos- és szakkönyvtárak és a munkahelyi könyvtárak között.
  • Aktívan részt vesz a szakmai területet érintő jogalkotás folyamatában. Véleményezi az előkészítés időszakában a tervezett jogszabályokat.
  • Kezdeményező szerepet vállal a közigazgatási változásoknál: a kistelepülések könyvtári ellátásában, a térségi társulásokban, ellátási formák, szakmai módszerek ajánlásával.
  • Kiemelten segíti az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben is szolgáltatók hatékonyabb igénybevételét és népszerűsítését.
  • Támogatja a digitalizálási program következetes véghezvitelét.
  • Részt vesz a könyvtárak szakmapolitikai és cselekvési programjának kidolgozásában, a könyvtári stratégia ajánlásainak megfogalmazásában.
  • Évente „A Könyvtárügyért” díjjal jutalmazza azt a könyvtárost és könyvtárat, aki/amely a magyar könyvtárügyben és a Szövetség munkájában kiemelkedő teljesítményt nyújt.
  • Részt vesz a tagintézményeit érintő jogszabálytervezetek kidolgozásában, állásfoglalások kialakításában, kezdeményezi ilyen döntések meghozatalát.

  Vezetőség

  Tőzsér Istvánné

  Elnök

  Informatikai és Könyvtári Szövetség
  +36 20 548 2552

  tozser.istvanne@brody.iif.hu,

  iksz@ikszkonyvtarak.hu

  Lükőné Őrsi Gabriella

  Alenök

  könyvtári főigazgató-helyettes
  Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Budapest
  +36 1 489 4966
  lukone.orsi.gabriella@mmgm.hu

  Huszkáné Horvát Andrea, alelnök

  Huszkáné Horvát Andrea

  Alelnök

  könyvtárvezető
  Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Szabó Károly Városi Könyvtár
  +36 53 351016

  konyvtarvezeto@korosikultura.hu